FlightCare

Hur fungerar det?

••• På grund av nuvarande reserestriktioner är vår FlightCare försäkring tillsvidare inte tillgänglig.

Vår innovativa FlightCare försäkringsprodukt försäkrar olägenheterna som uppstår när flygresan ställs in av flygbolaget eller om flygningens ankomsten till destinationen försenas mer än 3 timmar. Försäkringsbeloppet betalas ut, oavsett om inställt flyg eller förseningen är flygbolagets fel eller om det finns andra orsaker för förseningen (till exempel på grund av väder).

 

Vem är det för?

Resebyråer
Online-flygleverantör
Online flygjämförelsesidor
Flygbolag

Vilka är fördelarna?

•••
Inställt flyg:
Försäkringen betalas ut vid händelse av din kunds flyg ställs in av flygbolaget.
 
Flygförsening:
Om flygningen försenas mer än 3 timmar betalas försäkringsbeloppet ut.
 
Flygombokning:
Om flygbolaget ombokar din kund på ett annat flyg och det nya flyget anländer till destinationen mer än 3 timmar senare, så betalar vi ut försäkringsbeloppet.
Omläggning av flygrutt:
Vi täcker också flygningar som dirigeras om till en annan flygplats och lämnar din kund med mer än 3 timmar försening på destinationen.
 
Nekad ombordstigning:
Även vid händelse av att din kund nekas ombordstigning (till exempel på grund av överbokning), så betalar vi ut försäkringsbeloppet.
 
Försäkringsbelopp:
Beroende på flygsträckans längd betalar vi ett fast belopp på upp till 600 euro.
 

Övriga Produkter

•••

Kredit

Bostad

Inkomst

Fordon

Olycksfallsförsäkring