Anti-mutor och Besticknings Ställningstagande

•••Maiden har förpliktat sig att driva all sin affär på ett etiskt, ärligt och transparent vis. Mutor, bestick och korruption är inte förenligt med Maidens värderingar. Maiden har nolltolerans mot all form av mutor, bestickning och korruption. Maiden har ett åtagande att skydda sin affär samt att upptäcka alla former av mutor, bestick och korruption, eller liknande handlingar.