Försäkringstagare

••• Om du har klagomål på en försäkring som tecknas av Maiden Life & General ska du i första hand tala med företaget som sålde försäkringen. Företagets uppgifter finns i försäkringsbrevet.

Om du vill kontakta oss direkt kan du nå vår klagomålsansvarig, Lyndsey Gibbins, via e-post customer.relations@maidenlg.com eller skriva till oss på Maiden Life & General, Mailbox 683, 114 11 Stockholm, Sverige.

Vänligen se vår Dataskyddspolicy för Försäkringstagare här. Vi kan förse er med utskriven policy för Dataskydd om ni så begär. Mer information om hur vi använder er personliga data, eller om ni har synpunkter eller klagomål på detta, kontakta vår ansvarige för Dataskydd på dataprotection@maideniis.com.