Regelverk

•••

Maiden Life Försäkrings AB (”Maiden Life”) och Maiden General Försäkrings AB (”Maiden General”) auktoriseras och regleras av Finansinspektionen, den svenska tillsynsmyndigheten för finansiella tjänster. Du kan se registreringsinformationen här:

Maiden Life — http://www.fi.se/en/our-registers/company-register/details?id=60850
Maiden General — http://www.fi.se/en/our-registers/company-register/details?id=151888
 
Maiden General Försäkrings AB.
Organisationsnummer 516406-1003
Registrerad adress Mailbox 683, 114 11 Stockholm, Sverige
Maiden Life Försäkrings AB.
Organisationsnummer 516406-0468
Registrerad adress Mailbox 683, 114 11 Stockholm, Sverige

Maiden Life och Maiden General är baserade i Sverige och verkar i andra europeiska länder under EUs regler om fri rörlighet för tjänster. Du hittar våra uppgifter i den lokala tillsynsmyndighetens register över auktoriserade företag.
Maiden Life och Maiden General verkar båda under namnet Maiden Life & General.

SFCR rapporterna för Maiden Life och Maiden General återfinns här.
Maiden Life SFCR 2023
Maiden Life SFCR 2022
Maiden Life SFCR 2021
Maiden Life SFCR 2020
Maiden Life SFCR 2019
Maiden Life SFCR 2018
Maiden Life SFCR 2017
Maiden Life SFCR 2016
Maiden General SFCR 2023
Maiden General SFCR 2022
Maiden General SFCR 2021
Maiden General SFCR 2020
Maiden General SFCR 2019
Maiden General SFCR 2018
Maiden General SFCR 2017
Maiden General SFCR 2016
 

Klagomål

Om du har klagomål på en försäkring som tecknas av Maiden Life & General ska du i första hand tala med företaget som sålde försäkringen. Företagets uppgifter finns i försäkringsbrevet.

Om du vill kontakta oss direkt kan du nå vår klagomålsansvarig, Lyndsey Gibbins, via e-post customer.relations@maidenlg.com eller skriva till oss på Maiden Life & General, Mailbox 683, 114 11 Stockholm, Sverige.