Kund Team

•••

Anneke Carolan
Ekonomichef
Daniel Deckers
Verkställande Direktör – Maiden General
Helen Arana
Projektkoordinator
Lorna Harper
Styrelseledamot, ansvarig för risk-och regelefterlevnad
Louisa Monniot
International Legal Counsel
Matthias Schäfer
Verkställande Direktör – Maiden Life
Max Reid
Ordförande för Maiden Life och Maiden General
Nicola Furley
Underwriting Manager