Vi som arbetar på Maiden

•••

Anneke Carolan

Ekonomichef

Daniel Deckers

Verkställande direktör,

Maiden General Försäkrings AB

Helen Arana

Projektkoordinator

Lorna Harper

Styrelseledamot,

ansvarig för risk-och regelefterlevnad

Louisa Monniot

International Legal Counsel

Matthias Schäfer

Verkställande direktör,

Maiden Life Försäkrings AB

Max Reid

Ordförande för Maiden Life

och Maiden General

Mikael Eklöf

Vice VD

Nicola Furley

Underwriting Manager