Vi som arbetar på Maiden

•••

Anneke Carolan

Ekonomichef

Daniel Deckers

Verkställande direktör,

Maiden General Försäkrings AB

Helen Arana

Projektkoordinator

Lorna Harper

Styrelseledamot,

ansvarig för risk-och regelefterlevnad

Louisa Monniot

International Legal Counsel

Matthias Schäfer

Verkställande direktör,

Maiden Life Försäkrings AB

Max Reid

Ordförande för Maiden Life

och Maiden General

Mikael Eklöf

Vice VD