Produktutveckling

För att ha möjlighet att snabbt kunna tillhandahålla prisförslag eller utföra ändringar på befintliga produkter, arbetar produktansvariga och aktuarier i nära samarbete. Därtill är det viktigt för oss att vara transparanta och att hålla en marknadsmässig prissättning. Samtidigt är det av yttersta vikt att försäkringsvillkoren är lättförståeliga, och med få undantag för en så okomplicerad försäljningsprocess som möjligt. Vilket i sin tur skapar en trygghet för våra samarbetspartners. 

 

Därför är det vårt mål att skapa försäkringsprodukter som fungerar för er och som ger ett bra resultat även på lång sikt. För att nå dit är det viktigt för oss att vi arbetar ihop som ett gemensamt team. Vi erbjuder även löpande uppföljning och produktträning för att er personal ska känna sig komfortabla i hur produkten fungerar. 

 

Vi har som exempel möjlighet att erbjuda både försäkringspaket såsom enskilda försäkringsprodukter, valfria eller obligatoriska. Den slutgiltiga produkten integreras därefter med ert befintliga varumärke och struktur. Dessutom har vi möjlighet att tillhandahålla en del funktioner som ett komplement till er existerande operativa funktion. Er vision blir vårt mål! 

 

I tillägg har vi även möjlighet att erbjuda produkter inom hela Europa som är anpassade efter varje marknads specifika krav. För att ytterligare förenkla den processen arbetar vi med samma IT-system för hela Europa.