Rapportering

Vi bygger IT-gränssnitt som möjliggör dataflöden mellan parterna. Det ger meningsfull lokal och europeisk rapportering eftersom vi kan konsolidera alla tillgängliga data. Tillsammans kan vi sedan övervaka de detaljer som krävs för data- och bordereaux-avstämning, försäljning, anspråk och finansiella analyser.

 

Övriga Tjänster

•••

Försäkringar och riskbenägenhet

Produktutveckling

Operativ Design

Kundtjänst

Kampanjhantering

Försäljning

Utbildning