Rapportering

För att säkerställa att all data hanteras på ett säkert vis och i enlighet med lagkrav arbetar vi med den senaste teknologin. Vi har dessutom möjlighet att tillhandahålla rapportering såväl lokalt som på europeisk nivå, och inom alla EES-länder då vi arbetar med lokalt anpassade gränssnitt. Försäljningsunderlag och analyser baseras på den data som finns tillgänglig. Därtill erbjuder vi löpande hantering av försäljningsresultat och mäter kundnöjdhet, som ett ytterligare redskap för att utforma och implementera en tillväxtstrategi.