Läs igenom nedan villkor innan du använder den här webbplatsen

•••

Användarvillkor

Företaget
www.maidenlg.com och www.maidenlg.se är webbplatser som drivs av Maiden Life Försäkrings AB och Maiden General Försäkrings AB (”Vi”). Vi är registrerade i Sverige med svenska Bolagsverket under nummer 516406-0468 och 516406-1003 och har vårt säte på Mailbox 683, 114 11 Stockholm, Sverige.  Vi auktoriseras och regleras av Finansinspektionen.
 
Genom att använda vår webbplats accepterar du dessa villkor 
Genom att använda vår webbplats bekräftar du att du godkänner dessa användarvillkor och att du samtycker till att följa dem.  Om du inte godkänner dessa villkor ska du inte använda webbplatsen.
 
Det finns andra villkor som kan gälla dig
Dessa användarvillkor hänvisar till följande villkor som också gäller när du använder vår webbplats:
  • Vår dataskyddspolicy försäkringstagare, som anger de villkor som gäller bearbetning av personuppgifter som vi samlar in från dig eller som du ger oss. Genom att använda vår webbplats samtycker du till sådan bearbetning och du intygar att alla uppgifter som du tillhandahåller är sanna.
  • Vår cookiepolicy, som innehåller information om cookies på vår webbplats.
 
Vi kan göra ändringar i dessa villkor 
Vi ändrar dessa villkor ibland. Varje gång du vill använda webbplatsen ber vi dig att kontrollera villkoren så att du vet vilka villkor som gäller vid den tidpunkten.
 
Vi kan göra ändringar på vår webbplats
Vi kan uppdatera och ändra vår webbplats ibland.
 
Vi kan pausa eller återkalla vår webbplats
Vår webbplats är tillgänglig gratis.

Vi garanterar inte att webbplatsen, eller något innehåll på den, alltid kommer att vara tillgänglig eller att åtkomsten är kontinuerlig. Vi kan tillfälligt pausa, återkalla eller begränsa tillgängligheten till alla eller vissa delar av vår webbplats på grund av affärsmässiga eller operativa skäl. Du ansvarar även för att säkerställa att alla personer som använder vår webbplats via din internetanslutning är medvetna om dessa användarvillkor och andra tillämpliga villkor samt att de följer dem.
 
Så här får du använda materialet på vår webbplats
Vi är ägare eller licensinnehavare av alla immateriella rättigheter på vår webbplats och det material som publiceras på den. Materialet skyddas av upphovsrättslagar och avtal världen runt. Alla sådana rättigheter förbehålls.  Reproduktion och kopiering av information, namn och logotyper på den här webbplatsen är inte tillåtet utan en i förväg inhämtad skriftlig tillåtelse.
 
Vi är inte ansvariga för webbplatser som vi länkar till
Om vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part, tillhandahålls sådana länkar enbart för din information. Sådana länkade webbplatser och informationen på dem ska inte tolkas som att de godkänts av oss.

Vi har ingen kontroll över innehållet på sådana webbplatser eller resurser.
 
Vi ansvarar inte för virus och du får inte sprida dem
Vi garanterar inte att webbplatsen är skyddad från eller fri från buggar eller virus.

Du ansvarar för att konfigurera dina IT-enheter, datorprogram och plattformar för att komma åt vår webbplats. Du bör använda ett antivirusprogram.

Du får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet introducera virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka att skaffa obehörig åtkomst till vår webbplats, den server som vår webbplats lagras på eller någon server, dator eller databas som är kopplad till vår webbplats. Du får inte angripa vår webbplats via en denial-of-service-attack eller en distribuerad denial-of-service-attack. Vi kommer att rapportera sådana brott till berörda brottsbekämpande myndigheter och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet. I händelse av sådana brott upphör din rätt att använda vår webbplats omedelbart.
 
Regler om länkning till vår webbplats
Du får inte länka andra webbplatser till denna webbplats utan att erhålla skriftligt medgivande från oss i förväg.
 
Ansvarsfriskrivning
Vi har vidtagit rimliga försiktighetsåtgärder vid sammanställandet av denna webbplats, men vi ansvarar inte för åtgärder som vidtas av någon person eller organisation, oavsett var de befinner sig, som ett resultat, direkt eller på annat sätt, av information som finns eller som nås via denna webbplats, oavsett om sådan information tillhandahålls av oss eller tredje part. Inget på denna webbplats ska uppfattas som rådgivning eller rekommendationer och webbplatsen ska inte ligga till grund för beslut eller åtgärder. Informationen på webbplatsen får under inga omständigheter betraktas som rådgivning eller som en uppmaning att köpa eller sälja en produkt, tjänst eller finansiella instrument.

Du samtycker till att använda informationen som erhålls, hämtas från eller via den här webbplatsen efter eget omdöme och på egen risk. Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutande av underförstådda garantier och det ovanstående gäller inte i sådana jurisdiktioner.
 
Vårt ansvar
I den utsträckning det är tillåtet enligt lag, utesluter vi, medlemmar i vår grupp och tredje parter som är anslutna till oss följande:
 
  • Alla villkor, garantier eller andra villkor som annars kan vara underförstådda och
  • Ansvar för direkta, indirekta eller efterföljande förluster eller skador som orsakas en användare i samband med vår webbplats eller i samband med användning, oförmåga att använda, eller som resultatet av användningen av vår webbplats, webbplatser som är länkade till den och material som publiceras på den, inklusive och utan begränsning, ansvar för (i) förlust av inkomst eller intäkter, (ii) förlust av affärstillfällen, (iii) förlust av vinst eller kontrakt, (iv) förlust av förväntade besparingar (v) förlust av data, (vi) förlust av goodwill, (vii) förspilld administrations- eller kontorstid och (viii) andra förluster eller skador av något slag, oavsett hur de uppstår eller om de orsakas av åtalbar handling (inklusive försumlighet), brott mot avtal eller annat, även om detta kunnat förutses.

Detta påverkar inte vårt ansvar för dödsfall eller personskada till följd av vår försumlighet, inte heller vårt ansvar för bedrägliga eller vilseledande uppgifter i grundläggande frågor, och inte heller något annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.

Vi garanterar inte att de funktioner som finns på denna webbplats alltid kommer att vara tillgängliga eller felfria, att fel kommer att korrigeras eller att webbplatsen eller servern som gör webbplatsen tillgänglig är fria från virus eller buggar.
 
Vilket lands lagar gäller vid eventuella tvister?
Denna webbplats och dess villkor ska regleras och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige. Alla tvister som uppstår på grund av eller i samband med dessa villkor ska regleras av domstolarna i Sverige.

Senast uppdaterad 22.05.17