Skadereglering

Det är naturligtvis viktigt att den service och skadereglering som tillhandahålls är konsekvent. Därför erbjuder vi skadereglering som en del av den försäkringslösning vi skapar tillsammans med er. För att hålla hög standard arbetar vi med lokala aktörer med gedigna kunskaper och lång erfarenhet inom skadereglering. Vi har dessutom kontinuerlig uppföljning med skaderegleringen för att säkerställa att den fungerar i enlighet med vad som utlovats och för att gå igenom eventuella frågeställningar som dyker upp på vägen.