Låneskydd

 Ett låneskydd är en försäkring som kunden tecknar i samband med ett lån och som ger en extra trygghet för kunden i händelse av ofrivillig arbetslöshet eller sjukskrivning. Låneskyddet reglerar månadsinbetalningen, med det belopp som är förbestämt enligt villkoren direkt med låneföretaget. Det är även möjligt att inkludera ett livskydd i låneskyddet. Det betyder att i händelse av att kunden avlider löser försäkringen den del av det utestående beloppet som är förbestämt enligt villkoren. 

 

 

Vi arbetar bland annat med följande branscher

 

Konsumentkreditinstitut och inlåningsföretag
Kreditkortsföretag
Banker
Betaltjänstförmedlare
Leasingföretag
Organisationer och förbund

Övriga Produkter

•••

Kredit

Bostad & Livsstil

Inkomst

Fordon