Kredit

Hur fungerar det?

••• Kreditförsäkringar skyddar i händelse av arbetslöshet, sjukdom, funktionsnedsättning och dödsfall genom att lånet fortsätter att betalas tillbaka eller en slutbetalning utförs.  

 

Vem är det avsett för?

Finansiella institutioner, till exempel
Förmedlare av konsumentkrediter
Förmedlare av kreditkort
Leverantörer av bolån, kreditkort, konsumentfinans
Banker/smarta banker/mobila banker
Banker
Betalningsförmedlare
Betalningsleverantörer/
återförsäljare som erbjuder kredit
Företag för lån mellan privatpersoner
Fordonstillverkare och deras finansbolag
Leverantörer av privat- och företagsleasing
Ã…terförsäljarnätverk/-grupper

Vilka är fördelarna?

•••
Livförsäkring:
Försäkringen betalar det utestående saldot på lånet i händelse av att kunden dör.
 
Olycksfall eller sjukdom:
Om din kund råkar ut för en olycka eller blir sjuk och inte kan arbeta, betalas de månatliga avbetalningarna på kreditavtalet under en överenskommen tidsperiod. Om avbetalningarna inte är fasta, till exempel för kreditkort, betalas en avtalad procent av det totala saldot varje månad.
 
Begravning:
En klumpsumma betalas till kundens familj för att hjälpa till att betala begravningskostnader eller andra utgifter.
 
Ofrivillig arbetslöshet:
Om din kund blir arbetslös kommer de månatliga avbetalningarna på kreditavtalet antingen att betalas under en överenskommen tidsperiod eller med en överenskommen procent om avbetalningarna är inte fasta. Försäkringarna täcker ibland även egenföretagare om verksamheten inte går ihop.
 
Produktförbättringar:
Täckning kan tillhandahållas för kontantbelopp om kunden hamnar på sjukhus eller hela restbeloppet kan betalas om kunden diagnostiseras med en allvarlig eller livshotande sjukdom. Att frivilligt säga upp sig från arbetet för att bli vårdgivare på heltid till en familjemedlem kan också klassas som ofrivillig arbetslöshet.
 

Övriga Produkter

•••

Bostad & Livsstil

Inkomst

Fordon

Olycksfallsförsäkring

FlightCare