Kredit

Hur fungerar det?

••• Kreditförsäkringar skyddar i händelse av arbetslöshet, sjukdom, funktionsnedsättning och dödsfall genom att lånet fortsätter att betalas tillbaka eller en slutbetalning utförs.  

 

Vi arbetar bland annat med följande branscher

 

Konsumentkreditinstitut och inlåningsföretag
Kreditkortsföretag
Banker
Betaltjänstförmedlare
Leasingföretag
Organisationer och förbund

Övriga Produkter

•••

Kredit

Bostad & Livsstil

Inkomst

Fordon