Meddelande Om Datasekretess

•••
Detta meddelande beskriver hur Maiden Life Försäkrings AB och Maiden General Försäkrings AB (registreringsnummer 516406-0468 och 516406-1003, adress Klarabergsviadukten 70, Box 70396, 107 24, Stockholm, Sverige, e-post: dataprotection@maideniis.com) (”Maiden Life and General”) använder personuppgifter som du tillhandahåller. Du samtycker till att vi använder dina uppgifter på det här sättet när du ger ditt medgivande.

Vi kan göra ändringar i detta meddelande, därför ber vi dig att komma tillbaka till sidan då och då för eventuella uppdateringar.
Information som vi kan använda
Ditt namn, födelsedatum, kön, adress och (om tillämpligt) lånedetaljer som gäller lån via en låneleverantör samt eventuella ändringar i uppgifterna om lånet kommer att bearbetas. Om du gör ett försäkringsanspråk kommer informationen i samband med anspråket att bearbetas. Under vissa omständigheter och endast då det är nödvändigt, kan vi med ditt medgivande även använda information som rör din fysiska och psykiska hälsa samt uppgifter om eventuella brottsliga handlingar och straff. Vi och våra partners som hanterar ersättningsanspråk kan spela in telefonsamtal med dig för att bekräfta innehållet i konversationen och för utbildning av personal för att förbättra kundservicen.
 
Så här använder vi dina uppgifter
Vi använder uppgifterna till att:
  1. tillhandahålla försäkringar
  2. bestämma din rätt till ersättning vilket för närvarande sker genom tillhandahållande av information till våra partners som bearbetar försäkringsanspråk. För detta ändamål kan de begära ytterligare information från dig för att behandla ditt anspråk
  3. prissätta försäkringsprodukter och
  4. göra granskningar och utföra statistiska analyser.
 
Var kommer uppgifterna från?
Vi samlar in uppgifter om dig från din låneleverantör, dig själv, tredje parter som godkänts av dig och offentliga register.
 
Så här delas dina uppgifter
För de syften som beskrivs ovan kan vi komma att dela dina personliga uppgifter inom olika delar av vår organisation.
Vi kan även dela dina uppgifter med våra tjänsteleverantörer, leverantörer, partners, associerade organisationer och ombud i den utsträckning som är tillåten enligt lag eller medges av datatillsynsmyndigheten eller med ditt medgivande.
Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
 
Så här tar vi hand om dina personuppgifter
Vi lagrar säkert all information som du tillhandahåller. När vi har tagit emot dina uppgifter använder vi lämpliga procedurer och säkerhetsfunktioner för att förhindra obehörig åtkomst.
Databaser där dina data lagras skyddas av brandväggar, lösenord och andra tekniska skyddsåtgärder. Databaserna och deras säkerhetskopior finns i låsta lokaler. Manuellt bearbetade dokument som innehåller dina personuppgifter lagras i låsta lokaler där obehörig åtkomst förhindras. Vi ser till att information endast ges till personer som behöver uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter.
 
Dina rättigheter
Du har rätt att när som helst återkalla ditt medgivande att vi kan lagra och hantera personuppgifter som gäller din fysiska och psykiska hälsa samt eventuella brottsliga handlingar och straff. I sådana fall kanske vi inte kan avgöra om du har rätt till ersättning enligt försäkringen.  
Du har rätt att få tillgång till de uppgifter som lagras om dig. Du har rätt att kräva att felaktiga uppgifter ändras.
Kontakta oss med hjälp av informationen i kontaktavsnittet om du vill utnyttja dina rättigheter. Kom ihåg att underteckna din ansökan.
 
Kontakt
För eventuella frågor eller ärenden som gäller detta meddelande kan du skriva till Data Protection Compliance Officer, Maiden Life and General, Klarabergsviadukten 70, Box 70396, 107 24, Stockholm, Sverige, Storbritannien eller skicka e-post till dataprotection@maideniis.com.


Senast uppdaterad 22.05.17