Bostad & Livsstil

Hur fungerar det?

•••Våra bostadsförsäkringar är utformade att betala månadshyran eller räkningar för försörjningstjänster genom att tillhandahålla ett regelbundet kontantbelopp för betalning av en viss räkning eller grupp av räkningar i händelse av olycksfall, sjukdom eller arbetslöshet. I händelse av dödsfall betalas hela räkningen.

 

Vem är det för?

Den här försäkringen säljs för det mesta inte direkt till konsumenter utan ingår i gruppförsäkringsprodukter som erbjuds organisationer som löpande utfärdar räkningar till kunder, till exempel
Bostadsrättsföreningar
Allmännyttiga företag, t.ex. gas, vatten, elektricitet
Satellit-TV-leverantörer
Internet-/ bredbandsleverantörer
Företag som hyr ut/säljer fastigheter

Vilka är fördelarna?

•••
Olycksfall eller sjukdom:
Om din kund råkar ut för en olycka eller blir sjuk och inte kan arbeta, betalar försäkringen månadsräkningarna.
 
Ofrivillig arbetslöshet:
Om din kund blir arbetslös betalas månadsräkningarna i sin helhet  eller ett förbestämt kontantbelopp. Försäkringarna täcker ibland även egenföretagare om verksamheten inte går ihop.
 
Livförsäkring:
Försäkringen betalar utestående belopp i händelse av att din kund dör. När det gäller bostadsrättsföreningar kan försäkringen täcka ett antal betalningar till förmån för den efterlevande partnern.
 
Produktförbättringar:
Täckning kan tillhandahållas för kontantbelopp om kunden hamnar på sjukhus eller försäkringen kan börja att betalas ut om kunden diagnostiseras med en allvarlig eller livshotande sjukdom. Att frivilligt säga upp sig från arbetet för att bli vårdgivare på heltid till en familjemedlem kan också klassas som ofrivillig arbetslöshet.
 
Begravning:
En klumpsumma betalas till kundens familj för att hjälpa till att betala begravningskostnader eller andra utgifter.
 

Övriga Produkter

•••

Kredit

Inkomst

Fordon

Olycksfallsförsäkring

FlightCare