Bostad & Livsstil

Hur fungerar det?

•••Våra bostadsförsäkringar är utformade att betala månadshyran eller räkningar för försörjningstjänster genom att tillhandahålla ett regelbundet kontantbelopp för betalning av en viss räkning eller grupp av räkningar i händelse av olycksfall, sjukdom eller arbetslöshet. I händelse av dödsfall betalas hela räkningen.

 

Vi arbetar bland annat med följande branscher

Den här försäkringen säljs för det mesta inte direkt till konsumenter utan ingår i gruppförsäkringsprodukter som erbjuds organisationer som löpande utfärdar räkningar till kunder, till exempel

Bostadsrättsföreningar
Allmännyttiga företag, t.ex. gas, vatten, elektricitet
Satellit-TV-leverantörer
Internet-/ bredbandsleverantörer
Företag som hyr ut/säljer fastigheter

Övriga Produkter

•••

Kredit

Bostad & Livsstil

Inkomst

Fordon