Inkomst

Hur fungerar det?

••• Inkomstförsäkringar är utformade att fylla en lucka när din kund är utan arbete för en kort tid och tillhandahåller ett kontantbelopp om kunden råkar ut för en händelse som hindrar kunden från att arbeta eller ersätter med en engångssumma i händelse av dödsfall.

Dessa försäkringar är främst avsedda att gälla en kortare tid — vanligtvis upp till ett år. Det finns försäkringar som potentiellt kan betalas ut tills pensionsåldern, men för de kräver individuella bedömningar och tillhandahålls inte av Maiden.

 

Vem är det för?


Maiden kan utfärda enskilda försäkringar, men inkomstförsäkringar ingår vanligtvis i gruppförsäkringsprodukter för organisationer som sedan erbjuder dessa åt sina kunder/medlemmar. Sådana organisationer inkluderar
Försäkringsmäklare
Intressegrupper
Biltillverkare och deras finansieringsleverantörer
Finansbolag
Banker
Arbetsgivare
Fackföreningar

Vilka är fördelarna?

•••
Olycksfall eller sjukdom:
Din kund väljer nivå av månadsersättning och om kunden råkar ut för en olycka eller blir sjuk och inte kan arbeta kommer den valda ersättningen att betalas ut.
 
Ofrivillig arbetslöshet:
Din kund väljer nivå av månadsersättning och om kunden blir arbetslös kommer den valda ersättningen att betalas ut. Försäkringarna täcker ibland även egenföretagare om verksamheten inte går ihop.
 
Livförsäkring:
Försäkringen betalar ut en klumpsumma i händelse av att din kund dör. Bara en del produkter inkluderar livförsäkring.
 
Produktförbättringar:
Täckning kan tillhandahållas för kontantbelopp om kunden hamnar på sjukhus eller försäkringen kan börja att betalas ut om kunden diagnostiseras med en allvarlig eller livshotande sjukdom. Att frivilligt säga upp sig från arbetet för att bli vårdgivare på heltid till en familjemedlem kan också klassas som ofrivillig arbetslöshet.
 
Begravning:
En klumpsumma betalas till kundens familj för att hjälpa till att betala begravningskostnader eller andra utgifter.
 

Övriga Produkter

•••

Kredit

Bostad & Livsstil

Fordon

Olycksfallsförsäkring

FlightCare