Operativ Design

Vi kan erbjuda och hantera våra produkter i alla länder inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet via ett gemensamt europeiskt IT-system med lokala gränssnitt som passar lokala klienter. Vår centrala ledningsgrupp kan designa, bygga och distribuera program på några veckor.

Men det är inte allt. Våra program kan enkelt anpassas med minsta möjliga krångel, oavsett om det gäller att lägga till ett land, en produkt eller göra en omlansering.  

Med vår flexibla inställning kan vi förenkla alla funktioner i värdekedjan, bland annat försäljning, försäkringsadministration, hantering av ersättningsanspråk och rapportering. Vi kan även erbjuda utvalda funktioner som kompletterar dina befintliga system. Genom att helt tillgodose dina varumärkningskrav och med omärkta hanteringslösningar för anspråk och försäkringar online, kan du vara säker på att Maidens produkter smidigt integreras i dina befintliga strukturer.

Vår datacentral i Europa är utrustad med den senaste tekniken för att hålla alla kund-, försäkrings- och ersättningsdata säkra. Vi använder lokalt anpassade gränssnitt som möjliggör både lokal och europeisk rapportering, vilket innebär att vi kan hantera alla våra produkter i alla EES-länder.