Olycksfallsförsäkring

Hur fungerar det?

•••En personlig olycksfallsförsäkring är en försäkring som betalar ut kontantbelopp om din kund skadas i en olycka.

 

Vi arbetar bland annat med följande branscher


Personliga olycksfallsförsäkringar kan utfärdas kostnadsfritt till en specifik uppsättning individer, till exempel bankkunder, eller säljas till en grupp människor, till exempel medlemmar i en sportförening. De kan också erbjudas i kombination med andra försäkringar av ett brett urval av organisationer som

Banker
Bolåneleverantörer
Ã…terförsäljare
Fordonsförsäkringsgivare
Drottsklubbar/organisationers
Företag som hyr
ut bostäder s
Handelsförbund
Arbetsgivare

Övriga Produkter

•••

Kredit

Bostad & Livsstil

Inkomst

Fordon