Olycksfallsförsäkring

Hur fungerar det?

•••En personlig olycksfallsförsäkring är en försäkring som betalar ut kontantbelopp om din kund skadas i en olycka.

 

Who is it for?


Personliga olycksfallsförsäkringar kan utfärdas kostnadsfritt till en specifik uppsättning individer, till exempel bankkunder, eller säljas till en grupp människor, till exempel medlemmar i en sportförening. De kan också erbjudas i kombination med andra försäkringar av ett brett urval av organisationer som
Banker
Bolåneleverantörer
Ã…terförsäljare
Fordonsförsäkringsgivare
Drottsklubbar/organisationers
Företag som hyr
ut bostäder s
Handelsförbund
Arbetsgivare

Vilka är fördelarna?

•••
Dödsfall till följd av olycka:
Täckning för dödsolycka kan vara del av en produkt eller fristående och ger utbetalning om din kund dör.
 
Engångsbetalningar:
Klumpsummor, kallas ibland kapitalsummor, kan betalas ut för specifika skador som kunden råkar ut för. De kan variera från arm- eller benfunktionshindertill ett brutet ben.
 
Periodiska betalningar:
Ibland kan betalningar ske varje vecka eller månad för att stötta din kund när personen inte kan arbeta.
Kontakta Oss

Övriga Produkter

•••

Kredit

Bostad & Livsstil

Inkomst

Fordon

FlightCare