Produkter

•••

Kredit

Vi erbjuder kreditförsäkringar som ser till att lånet eller amorteringarna fortsätter att betalas eller att det resterande saldot betalas tillbaka.

Läs Mer

Bostad & Livsstil

Våra bostadsprodukter är utformade att betala månadshyran eller viktiga basräkningar genom att tillhandahålla ett regelbundet kontantbelopp för sådana betalningar.

Läs Mer

Inkomst

Vi erbjuder inkomstförsäkringar som hjälper till att fylla en lucka vid kortsiktiga inkomstbortfall, och som regelbundet betalar ut ett i förväg fastställt kontantbelopp.

Läs Mer

Fordon

Vi tillhandahåller försäkringsprodukter som erbjuder ekonomisk säkerhet vid köp av en bil, oavsett hur den finansieras.

Läs Mer

Olycksfall

Vi erbjuder en personlig olycksfallsförsäkring som betalar ut ett kontantbelopp i händelse av skada eller dödsfall till följd av en olycka.

Läs Mer

FlightCare

Vår innovativ FlightCare försäkringsprodukt hjälper till olägenheterna som uppstår när flygresan ställs in av flygbolaget eller om flygningens ankomsten till destinationen försenas mer än 3 timmar.

Läs Mer