Fordon

Hur fungerar det?

•••Speciellt skräddarsydd för leverantörer av fordonsfinansiering gör det möjligt för våra betalningsavviklingsprodukter att långivare kan inkludera en funktion i sina finansavtal där kunder kan avstå från ett fast antal månatliga återbetalningar om vissa händelser inträffar. Dessa händelser kan variera från ofrivillig arbetslöshet, dödsfall och funktionshinder. Detta förslag ger kunden trygghet för att om det värsta händer kommer de att skyddas.

  Våra GAP-produkter (Guaranteed Asset Protection) säkrar investeringen i en ny bil, medan vårt betalningsskydd skapar finansiell trygghet för kunder som vill finansiera eller leasa en bil. Se denna länk för kreditförsäkringar.

 

Vem är det för?


Dessa försäkringar kan säljas separat eller som en förmån till en grupp av kunder. Våra GAP- och kreditförsäkringsprodukter kan säljas som fristående produkter samt i kombination med finansiering- eller leasingavtal. De erbjuds av organisationer som
 
Banker inom fordonsindustrin
Bilhandlare
Onlineplattformar för bilförsäljning
leasingföretag för fordon

Vilka är fördelarna?

•••GAP-produkterna erbjuder olika skyddsnivåer om bilen totalförstörs eller stjäls.
 
Finansieringsskydd:
Betalar skillnaden mellan beloppet som kunden får från sin fordonsförsäkring och det utestående beloppet hos finansföretaget.
 
Leasingskydd:
Täcker kostnader i händelse av att leasingavtalet avslutas i förtid.
 
Fakturaskydd:
Betalar skillnaden mellan den betalning som kunden får från bilförsäkringen och beloppet som ursprungligen betalades.
 
Ersättningsskydd:
Betalar skillnaden mellan den betalning som kunden får från bilförsäkringen och det pris som kunden måste betala för samma (eller motsvarande) fordon i dagens läge.
 
Kontantersättning:
En kontantersättning betalas ut för att täcka extra kostnader i samband med att ett fordon stjäls/totalförstörs, till exempel avdrag på bilförsäkringen, kostnader för hyrbil och andra relaterade kostnader.
 

Övriga Produkter

•••

Kredit

Bostad & Livsstil

Inkomst

Olycksfallsförsäkring

FlightCare