Inkomstförsäkring

 En inkomstförsäkring fungerar som ett komplement till den ersättning som utbetalas från arbetslöshetskassan i händelse av ofrivillig arbetslöshet. Syftet med försäkringen är att täcka fasta månatliga kostnader såsom exempelvis hyra och elräkning.  

 

 

Vi arbetar bland annat med följande branscher

 

Konsumentkreditinstitut och inlåningsföretag
Kreditkortsföretag
Banker
Betaltjänstförmedlare
Leasingföretag
Organisationer och förbund

Övriga Produkter

•••

Kredit

Bostad & Livsstil

Inkomst

Fordon